Om

Selskapet


Sjernarøy Maritim a.s. ble stiftet i 1990, først som et datterselskap til Sjernarøy Fiskeoppdrett a.s. Selskapets formål er "Restaurant og kafedrift, grillselskaper og annen reiselivsvirksomhet" 


På slutten av  80-tallet fikk Fridtjov Furre en  idè. "Det kjører båter med turister og ferierende forbi oss i hopetall hver dag, laksen (i fiskeoppdrettet) eksporterer vi til Japan, Spania og Danmark. Hva om vi stopper båtene, og spør om de vil kjøpe grillet laks av oss - direkte fra fiskeoppdrettet?"


Så tenkt, så gjort. Like etter at laksen hadde fått sin frokost den dagen, startet Fridtjov å mure opp grillen. Den samme grillen som vi bruker den dag i dag. Dernest gikk det slag i slag. Vi bygget et "drivhus" der vi dekket bord til alle som ville smake på den fantastiske laksen. Slagordet "Norge har fått dilla, laks skal være grilla" kom på plass, og vi måtte etterhvert leie inn en såkalt RUBBhall, forå få plass til alle gjestene. Vi  innså raskt at dette ikke var et midlertidig blaff, og bestemte oss derfor for å bygge en skikkelig restaurant. Dog ville vi være tro mot tradisjoner, historie og faktisk hensynta det faktum at vi var lokalisert ved sjøkanten.


Det første vi gjorde var å bygge på, og om på det gamle sjøhsuet som tilhørte Furre Gaard. Dette sjøhuset ble i 1780 demontert på Nedstrand, fraktet over fjorden, og dermed montert på Furre.  Vi forsterket gulvet, støpte gulv og la fliser i 2. et og satte deretter opp et påbygg som rommer kjøkken og ventebar i 2. etg, konferanserom, toalatter og lagerrom i 1. etg. Nå kunne vi servere ca. 100 personer.  men våre kunder som Statoil. Conoco, Philips Petroleum, Lærdal, Medical Saga, for å nevne noen - hadde mange ansatte de ville ta med på middag til Sjernarøy, så vi trengte mer plass, mye mer plass.


Vi bygget så 5 sjøhus - alle i forskjellig stil - dette kan du lese mer om et annet sted på nettsiden - som innvendig var ett stort lokale. Her har vi en stor bar, bygget med inpirasjon fra sildetønnene som i sin tid ble lagret i det gamle sjøhuset. Videre har vi et stort dansegulv, hvor plankene er lagt på samme måte som man bygger en båt. Totalt har vi plass til 400 i disse 5 sjøhusene. Sjøhusene er som nevnt bygget i gammel stil, uten spiker og også uten isolasjon, så   her kan det bli litt småkaldt på høst-. og vinterstid. Det vi ikke greier å varme opp med elektrisitet, tar vi med kroppsvarme - i godt selskap kjenner man sjelden kjølen, som vi sier på Sjernarøy.


Velkommen til Sjernarøy Maritim, ikke bare en kulinarisk opplevelse , men også en vandring i sjøkultur og historie.

Sjøhusene

Krambuå

Krambuå er et sjøhus i 2 etasjer. B=4,50, L=16,50. 4 Spenner bindingsverk 6"x6 på 7"x6 svill.Bindingsverket er gjennomgående  med ribord for bæring av 5"x9" bjelkelag i aksene og 3"x7" hane. C-C81 for sperr og bjelkelag. Isolert over kjøkken.

Sjøhuset

Sjøhuset er i 1. etasje med loft. B=9,20. L=16,20. 3 Spenner bindingsverk 5"x5" krumvokste knær til avstiving. 6"-7" sperr på langsgående dragere, 1" sulagte bord, 3"x8" bjelkelag over kjkken. 6"x7" bjelker i aksene for avstiving. 6"x5" svill. C-C sperr og bindingsverk er 81 cm. Primærstolper 8"x8" og drager er 8"x11". Byggemåten har sitt opphav i Tyskland, og kom til Norge  på 1700 tallet.

Torkå

Nottørke med H=8,66, B=6,00 og L=20,85m. 2-delt konstruksjon både i husets lengde og bredde. Ytre bindingsverk C-C 100. Indre stavbæring med kryssavstiving. Sperr C-C 100. Yttervegg i bakre del, stendere/lekter på kryss. Avstiving for stående kledning fra akse 9-12. Stolper og 5"x9" dragere for bjelkelag. Største spenn er  3,60 for bjelkelag og 3,50 for drager. Fra akse 2-9, største spenn drager 5"x9" ca. 4 m. Tverrkryss avstiving på indre søyler.

Furrenaustet

Furrenaustet er i 1  etg, B=5,70 og L)12,60m. Dette er et ettskipet grindabygg av 4 grinder. C-C 4m, dimensjon som  Bøkkerbua, sperr 4,5" - 5,5" helstokk. Kledning på opplegger  direkte på stav. Bygget i målestokk ca. 1:5 av grindahus på Magnussønnenses tid for ca. 800 år siden. Furrenaustet er 9,5 alen bredt, 20 alen langt, og gir plass for 3 bruksbåter - 1 færing, 1 åttring og 1 seksæring.


Bøkkerbua

Bøkkerbua er i 1 etg. B=4,80 cm og L)9,00m. Konstruksjonen er Vestnorsk urtradisjon med 4 grinder av 10" stav  og 8"x12" bete, C-C 3m saksesperr, ca 8" og åser ca. 6" rundstokk. Vertikale honbord på ca. 4" runde oppleggere direkte på stav. Byggemåten ble brukt siden år 400-600 e.kr.